Wat valt er onder entertainment?

Wat valt er onder entertainment?

Entertainment is het vertier, vermaak of amusement van een gezelschap tijdens onder andere een vakantie of zakenreis. Middelen om een gezelschap te entertainen zijn muziek, cabaret, toneel enz.

Wat is een amusement functie?

Het begrip amusement heeft een verstrekkende betekenis. In het algemeen wordt aangenomen dat het een bedrijvigheid is die dient ter verstrooiing en vermaak. Dit betekent dat een handeling of werkzaamheid, die voor een beroepspersoon een taak is, voor de amateur in dat opzicht verstrooiing biedt en amusement betekent.

Wat is de entertainment industrie?

geheel van de activiteiten waarbij grootschalig en bedrijfsmatig vermaak en ontspanning worden aangeboden door film, muziek of spellen op beelddragers, geluiddragers of via software; deelgebied in de dienstverleningsbranche dat zich richt op het aanbieden van entertainment in de vorm van film, muziek of spellen op …

Hoe schrijf je entertaining?

entertain [entertained|entertained] {werkwoord} vergasten {ww.} onthalen {ww.} verstrooien {ww.} recipiëren {ww.}

Wat is de rol van de massamedia?

Massamedia zijn communicatiemiddelen die het voor een zender mogelijk maken een boodschap uit te zenden naar een omvangrijk publiek (de massa). Hedendaagse voorbeelden zijn televisie- en radiostations en websites.

Wat is de functie van de media?

De pers heeft dankzij dit grote bereik een bijzondere functie in de maatschappij als informatievoorziening van de burger. De pers onderzoekt hoe de overheid werkt en of deze de rechten van burgers naleeft en informatie informeert de burger hierover. In die rol kan de pers misstanden te berde brengen.

Wat is de rol van de media?

Informerende functie. De pers verkoopt nieuws en actualiteit. De pers onderzoekt hoe de overheid werkt en of deze de rechten van burgers naleeft en informatie informeert de burger hierover. In die rol kan de pers misstanden te berde brengen.

Wat is een massamedia?

communicatiemiddel voor een grote, brede groep; medium voor massacommunicatie. Voorbeelden: Jongerencultuur is altijd al ondervertegenwoordigd geweest in massamedia – krant, tijdschriften, literatuur, film, radio, televisie.

Welke doel heeft massamedia?

Wat verstaan we onder media?

Met media (meervoud van medium) worden technologieën bedoeld die gebruikt worden om communicatieve berichten te versturen.

Wat is media beleid?

o., 1. beleid van de overheid ten aanzien van de massamedia, m.n. omroep en pers; 2. beleid van de media zelf, van omroeporganisaties en persondernemingen, alsmede van de belangenorganisaties en instellingen op het gebied van de media.

Wat is beeldvorming in de media?

Beeldvorming kan verwijzen naar: het ontstaansproces van een beeld (in de media) over een persoon, organisatie of zaak, dat niet noodzakelijkerwijs met de werkelijkheid of de feiten hoeft overeen te komen; zie ook imago reputatie.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven