Wat voor invloed kan de overheid hebben om een periode van laagconjunctuur om te zetten in een hoogconjunctuur?

Wat voor invloed kan de overheid hebben om een periode van laagconjunctuur om te zetten in een hoogconjunctuur?

In een hoogconjunctuur zal de overheid proberen om bestedingen af te remmen. Dit kan door het verhogen van belastingen of het verlagen van overheidsbestedingen. In een laagconjunctuur zal de overheid juist proberen de economie te stimuleren met extra overheidsbestedingen of lagere belastingen.

Wat kan de overheid doen tegen laagconjunctuur?

Volgens de anticyclische theorie van Keynes kan de overheid een laagconjunctuur tegengaan door de belastingen te verlagen of meer te investeren in grote publieke projecten. De monetaire autoriteiten kunnen door het laag houden van de rente ook bijdragen aan vermindering van de werkloosheid bij laagconjunctuur.

Hoe kan een land in een economische crisis raken?

Men spreekt van een economische crisis wanneer de conjunctuur verandert van een hoog- in een laagconjunctuur. De verschijnselen zijn: het overtreffen van de vraag door het aanbod. het inzakken van het vertrouwen in de economische capaciteiten.

Wat is het monetair beleid van de ECB?

Het hoofddoel van de Europese Centrale Bank (ECB) is prijsstabiliteit. Dat betekent dat de prijzen niet te veel stijgen (inflatie), te langzaam stijgen of dalen (deflatie). Om dit te bereiken, neemt de ECB maatregelen. Dit noemen we monetair beleid.

Waarom treedt er bij een stijgende conjunctuur onder de trend nog geen inflatie op?

Als de nominale rente sterker stijgt dan de inflatie, dan stijgt de reële rente en wordt de economie afgeremd. Als de inflatie in tijden van laagconjunctuur daalt, kan de ECB de economie stimuleren door de rente te verlagen. Als de nominale rente sterker daalt dan de inflatie dan daalt de reële rente.

Hoe noemen economen een periode waarin de productie langdurig daalt?

Recessie betekent letterlijk ’teruggang’ of ’terugval’. In de praktijk wordt meestal van een recessie gesproken als de groei van het bruto nationaal product gedurende twee of meer opeenvolgende kwartalen negatief is. Wanneer de productie van een economie langdurig en sterk daalt, is er sprake van een depressie.

Wat is kenmerkend voor een hoogconjunctuur?

De hoogconjunctuur is de opgaande fase in de conjunctuurbeweging van de vrijemarkteconomie. Deze kenmerkt zich door een grote, economische bedrijvigheid, een geringe werkloosheid en een krachtige bestedingsneiging onder consumenten. Een overspannen hoogconjunctuur lijkt aangenaam, maar dat is het uiteindelijk niet.

Hoe bepaal je de conjunctuur?

De schommelingen van de economische groei op korte termijn noem je de conjunctuur. Periodes van sterkere groei (hoogconjunctuur) en periodes van tragere (laagconjunctuur) of zelfs negatieve groei (crisis) wisselen elkaar af.

Wat veroorzaakte de economische crisis?

De kredietcrisis is ontstaan in de Verenigde Staten. Sinds het jaar 2000 namen banken daar te veel risico’s bij de hypotheekverstrekking. Toen veel huiseigenaren vanaf 2007 hun hypotheek niet meer konden betalen, raakten banken in problemen. De kredietcrisis verspreidde zich wereldwijd als een olievlek.

Hoe werkt het opkoopprogramma van de ECB?

Het opkoopprogramma. De Europese Centrale Bank én de nationale centrale banken van de landen uit de eurozone kopen maandelijks voor miljarden euro’s aan leningen van financiële instellingen op. De ECB koopt de leningen van de EIB en een klein deel van de staatsleningen van alle landen op.

Hoe werkt monetair beleid?

Monetair beleid heeft betrekking op de beslissingen die centrale banken nemen om de prijs en de beschikbaarheid van geld in een economie te beïnvloeden. In het geval van de ECB is de doelstelling van het monetair beleid de prijzen stabiel te houden, d.w.z. de inflatie op de middellange termijn op 2% te handhaven.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven