Wat wordt er verstaan onder culturele diversiteit?

Wat wordt er verstaan onder culturele diversiteit?

Culturele diversiteit is de verscheidenheid aan culturen binnen een specifieke regio, of in de wereld in zijn geheel. De mate van culturele diversiteit binnen een regio of samenleving kan worden afgeleid van de mate van aanwezigheid van mensen met verschillende etnisch-culturele achtergronden.

Hoe meet je culturele diversiteit?

Vanaf 1 juli 2020 komt het CBS met een nieuwe tool om daar inzicht in te krijgen. Vanaf 1 juli kunnen werkgevers met de Barometer Culturele Diversiteit inzicht krijgen in de culturele diversiteit van hun organisatie. De Barometer zal beschikbaar zijn voor alle organisaties met meer dan 250 medewerkers.

Welke culturele achtergronden zijn er?

Sociaal-culturele achtergrond gaat over normen, waarden, gewoonten en gebruiken die iemand vanuit huis meekrijgt. De term ‘sociaal’ gaat over iemands thuissituatie en het sociale milieu waaruit iemand komt. De term ‘cultureel’ gaat over normen, waarden en gebruiken die iemand van huis uit meekrijgt.

Waarom is culturele diversiteit op de werkvloer belangrijk?

Waarom is culturele diversiteit op de werkvloer belangrijk? Bedrijven en organisaties presteren beter als hun personeel een gemengde culturele en etnische achtergrond heeft. Dat blijkt uit onderzoek. Voorwaarde is wel dat de leidinggevenden goed kunnen omgaan met de mix van achtergronden.

Waarom culturele diversiteit?

1. Culturele diversiteit helpt vaardigheden te ontwikkelen en te maximaliseren. Een cultureel diverse werkplek stelt mensen in staat hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen. Een scala aan ideeën en expertise stelt mensen in staat om te leren van verchillende types collega’s.

Welke vormen van diversiteit zijn er?

Diversiteit gaat over de mix van verschillen tussen mensen: demografisch (leeftijd, religie, gender, seksuele diversiteit, cultuur), fysieke mogelijkheden, maar ook over verschil in karakters, opleidingsniveau, vakgebieden, organisatiecultuur, etc. Kortom, diversiteit gaat over alle verschillen tussen mensen.

Wat houdt culturele sensitiviteit in?

Intercultureel sensitief wil zeggen dat je naar een cultuur kunt kijken zowel vanuit je eigen referentiekader als vanuit het referentiekader van de ander. Je beweegt je met gemak, met respect en met culturele flexibiliteit tussen de verschillende referentiekaders.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven