Wat zegt dichtheid?

Wat zegt dichtheid?

De grootheid die uitdrukt hoeveel massa per volume-eenheid (gemiddeld) aanwezig is in een specifieke stof, in een object, of in een bepaalde ruimte.

Wat versta je onder dichtheid?

De massadichtheid of soortelijke massa (of, als geen verwarring mogelijk is, kortweg dichtheid) van een homogeen materiaal is in de natuur- en scheikunde een intensieve grootheid die uitdrukt hoeveel massa van dat materiaal aanwezig is in een bepaald volume.

Wat is een hoge dichtheid?

De dichtheid geeft aan hoeveel massa te vinden is in een bepaald volume. In sommige stoffen is de massa veel dichter samengeperst dan in andere. We spreken van de dichtheid of de soortelijke massa van een stof. Wanneer er veel massa is samengeperst spreken we van een hoge dichtheid.

Wat is dichtheid van vloeistof?

Dichtheid, ook wel soortelijk gewicht genoemd, is een maat voor het bepalen van het gewicht van een vloeistof voor een bepaald volume. Anders gezegd; Het gewicht van een liter vloeistof. Als referentiewaarde wordt uitgegaan van water van 4ºC.

Wat is de dichtheid van zand?

Dichtheid van vaste stoffen

Overige stoffen van minerale oorsprong Dichtheid
steenkool (anthr.) 1,4 1,8
zand (droog) 1,6
zand (nat) 2
zwavel 2

Hoe hoger de dichtheid hoe?

Wanneer de dichtheid van een voorwerp groter is dan die van de omringende stof, zal dit voorwerp zinken. Tijdens het zinken duwt het voorwerp een even grote hoeveelheid water aan de kant en omhoog. Als het voorwerp zwaarder is dan het water dat aan de kant geduwd wordt, zal het voorwerp zinken.

Wat is dichtheid kindertaal?

Elke stof en elk materiaal bestaat uit hele kleine deeltjes. Die deeltjes zitten niet overal even dicht bij elkaar en zijn ook niet allemaal hetzelfde. In de ene stof zitten ze dichter bij elkaar (of zijn anders van formaat) dan in een andere stof. Dit verschijnsel noemen we de: dichtheid.

Hoe leg je dichtheid uit?

Dichtheid is de hoeveelheid massa die aanwezig is in een bepaald volume. Het vertelt je dus hoeveel van een stof er in een bepaalde ruimte zit. De formule om de dichtheid te berekenen is p=m ÷ v. p is de dichtheid.

Wat is de dichtheid van zink?

Dichtheid van vaste stoffen

Metalen en legeringen Dichtheid
titanium 4,4 4,8
wolfraam 17,8 19,6
zilver 10,5
zink 7,0

Welke stof heeft het hoogste soortelijk gewicht?

Veelal wordt osmium gezien als het element met de hoogste dichtheid, maar dat is afhankelijk van de gebruikte methode om de dichtheid te bepalen. Soms wordt iridium gezien als het element met de hoogste dichtheid. Van alle metalen uit de platinagroep heeft osmium het hoogste smeltpunt en de laagste dampdruk.

Hoe kun je de dichtheid van een vloeistof bepalen?

Dichtheid is de hoeveelheid massa die aanwezig is in een bepaald volume. Het vertelt je dus hoeveel van een stof er in een bepaalde ruimte zit. De formule om de dichtheid te berekenen is p=m ÷ v.

Welke vloeistof heeft de grootste dichtheid?

De dichtheid water is een natuurkundige grootheid die uitdrukt hoeveel massa water er in een bepaald volume aanwezig is. Voor water geldt dat er bij een standaard atmosferische druk water zijn grootste dichtheid bereikt, namelijk 999,972 kg/m³.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven