Wat zijn geldige argumenten?

Wat zijn geldige argumenten?

Een argument is al dan niet aanvaardbaar. Geldig zijn redeneringen die op aanvaardbare premissen zijn gebaseerd en ook de conclusie die uit de redenering getrokken wordt is een aanvaardbare, geldige conclusie, gesteld dat er geen argumenten aan het licht komen die de gevolgde redenering tegenspreken.

Wat voor soort argumenten zijn er?

Er zijn vier vormen van argumentatie:

  1. Enkelvoudige argumentatie. Bij enkelvoudige argumentatie onderbouw je je standpunt met één argument.
  2. Meervoudige argumentatie. Bij meervoudige argumentatie gebruik je meer dan één argument.
  3. Nevenschikkende argumentatie.
  4. Onderschikkende argumentatie.

Waar bestaat een argument uit?

Argumenten kunnen bestaan uit feiten of meningen. Beschrijvend argument: een argument waar geen discussie over kan ontstaan, omdat het een feit is. Bijvoorbeeld in een discussie over de beste doelgroep voor een nieuw product is het standpunt: laten we een product voor ouderen op de markt zetten.

Wat is een Onderschikkend argument?

Bij onderschikkende argumentatie ondersteunt een argument een eerder genoemd argument. Deze vorm wordt ook wel ketenargumentatie genoemd.

Wat is een argument op basis van voorbeelden?

Argumentatie op basis van voor- en nadelen Voorbeelden: Als je 4 havo overdoet, dan krijg je wel een goede basis om in 5 havo met goede cijfers te slagen. Daar staat tegenover dat je het weliswaar heel zwaar krijgt als je overgaat naar 5 havo, maar dat je toch ook een kans hebt dat je meteen slaagt (argumenten).

Wat is een niet feitelijk argument?

Een feitelijk argument is waar of onwaar en hoeft niet onderbouwd te worden. Over een niet-feitelijk argument kun je van mening verschillen. Voorbeeld: Ik ga morgen naar de film kijken in Luxor, want die bioscoop vind ik veel prettiger.

Wat is een emotieve argument?

Argumenten over de gevoelens die de tekst bij de lezer oproept (emotieve argumenten). Je gebruikt in je argumentatie bijvoorbeeld woorden als beklemmend, meeslepend, fascinerend, aangrijpend, verrassend, ontroerend.

Wat is de betekenis van argument?

Een argument is een aangevoerd feit dat wordt gebruikt om een stelling te bewijzen of te ontkrachten. Een argument is een bewijsmiddel en geeft ook vaak de reden aan om iets te doen. Argumenten moeten kunnen aantonen waarom een ingenomen standpunt van iemand solide is. Een standpunt steunt op gegeven argumenten.

Wat moet er in een inleiding van een betoog?

In het eerste deel introduceer je het onderwerp en probeer je de aandacht van de lezer te trekken. Het tweede deel is een opstap naar de kern. Hier formuleer je je stelling. De twee delen kun je in aparte alinea’s opsplitsen, maar je kan er ook één alinea van maken.

Wat doe je als je een argument weerlegt?

De argumentatie is het belangrijkste deel van je essay. Met argumenten voor en weerleggingen van tegenargumenten overtuig je je lezer van jouw standpunt. Je doet dit door een argument naar voren te brengen en dit te bewijzen op basis van feiten, literatuuronderzoek, eigen onderzoek en/of waterdichte redeneringen.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven