Wat zijn Textielgoederen?

Wat zijn Textielgoederen?

Van textiel worden onder andere kleding (waaronder bedrijfs- en beschermende kleding), huishoudtextiel, woningtextiel, technische textiel, geotextiel, rubberversterking en kunststofversterking gemaakt. Verder wordt textiel in allerlei hobby´s en in de kunst toegepast.

Wat is een Stofsoort?

Een stof is in de scheikunde een vorm van materie die een gelijke chemische samenstelling heeft, een chemisch zuivere stof. Een zuivere stof kan ofwel bestaan uit de atomen van één chemisch element: een enkelvoudige stof, ofwel uit de atomen van twee of meer elementen: een samengestelde stof.

Wat gebruik je bij scheikunde?

Scheikunde of chemie is de natuurwetenschap die zich richt op de studie van samenstelling en opbouw van stoffen, de chemische veranderingen die plaatsvinden onder bepaalde omstandigheden, en de wetmatigheden die daaruit te destilleren zijn. Scheikunde is sterk verwant met de biologie en de natuurkunde.

Waar wordt textiel van gemaakt?

De grondstof waaruit textiel gemaakt wordt zijn filamenten of vezels. Bij het benoemen van de grondstoffen spreekt men echter altijd van vezels en niet van filamenten. De voornaamste plantaardige vezel is nog steeds katoen, gevolgd door linnen. Hennep, brandnetels en bamboe worden inmiddels ook toegepast in kleding.

Wat betekent stofdeeltjes?

Fijnstof is een mengsel van microscopisch kleine vaste deeltjes die kleiner zijn dan dan 10 micrometer. Deze deeltjes zijn van verschillende grootte, herkomst en chemische samenstelling. Uit epidemiologische en toxicologische gegevens blijkt dat fijnstof bij inademing schadelijk is voor de gezondheid.

Wat heb je nodig voor scheikunde?

Om je te kunnen inschrijven voor de bachelor Scheikunde, heb je een vwo-diploma nodig met de volgende profielen en vakken:

  • Natuur en techniek.
  • Natuur en gezondheid met wiskunde B en natuurkunde.
  • Economie en maatschappij met wiskunde B, natuurkunde en scheikunde.

Wat doe je als scheikundige?

Een Scheikundige houdt zich bezig met de eigenschappen en de samenstelling van chemische stofjes en moleculen. Een Scheikundige doet daarbij onderzoek naar bestaande stoffen en probeert door middel van experimenten nieuwe samenstellingen te ontdekken.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven