Welk soort bedrijven behoren tot de tertiaire sector?

Welk soort bedrijven behoren tot de tertiaire sector?

Deze sector omvat de commerciële dienstverlening: bedrijven die met de verkoop van hun diensten winst willen maken. Tot de tertiaire sector rekent men onder andere winkels, horeca, theaters, kappers, groothandels, transportbedrijven, verhuurders, uitzendbureaus, accountants, advocaten, adviseurs en ICT-bedrijven.

Wat valt er onder tertiaire sector?

Tot de tertiaire sector rekent men onder andere winkels, horeca, theaters, kappers, zakelijke dienstverleners, advocaten, ICT-bedrijven en andere dienstverleners.

Wat is een tertiaire klant?

De tertiaire sector is het gedeelte van de economie dat zich bezighoudt met het verlenen van diensten. Dit mag je erg breed zien. Zonder erbij na te denken is bijna al het werk wat we doen diensten verlenen. Dit kan bijvoorbeeld achter de kassa zitten bij de supermarkt zijn, maar iedereen die bij Mr.

Wat is de primaire secundaire en tertiaire sector?

De industriële sector of secundaire sector is de economische sector met alle bedrijven en activiteiten die de grondstoffen van de primaire sector verwerken. De producten worden doorgaans door de tertiaire sector aan de consument doorverkocht.

Welke sector is verzekering?

Tertiaire sector Activiteiten in verband met deze sector zijn onder meer detailhandel en groothandel, transport en distributie, restaurants, administratieve diensten, media, toerisme, verzekeringen, banken, gezondheidszorg en wetgeving.

Welke bedrijven behoren tot de primaire sector?

Die producten komen uit de natuur (Landbouw, visserij) Voorbeelden van beroepen in de primaire sector: Veeteelt, akkerbouw, tuinbouw, bosbouw, visteelt: landbouwer, veeteler, visser, … (Dit zijn de grondstoffen die verder worden verwerkt in de volgende sectoren.)

Wat valt er onder secundaire sector?

In de secundaire sector bewerken mensen en bedrijven de producten uit de primaire sector. Hierbij horen vooral alle fabrieken, of ze nu diepvriespizza’s of landbouwmachines maken. Daarom heet de secundaire sector ook wel de industrie. Ook mensen die buiten fabrieken dingen maken horen bij de secundaire sector.

Wat is tertiaire zorg?

Tertiaire preventieactiviteiten hebben betrekking op de zorg van reeds gevestigde ziekten, met de bedoeling om de functie tot op het hoogste niveau te herstellen, verminderen van de negatieve gevolgen van de ziekte en complicaties van de ziekte te voorkomen.

Wat valt er onder de primaire sector?

Bij de primaire sector horen alle beroepen waarin mensen iets uit de natuur halen. De meeste mensen in de primaire sector zijn boer. Zij gebruiken de bodem en planten om eten te produceren. Maar de primaire sector is meer dan alleen landbouw.

Wat is primaire landbouw?

De agrarische sector of primaire sector is de economische sector die grondstoffen en voedsel levert. De primaire sector beslaat de sectoren: landbouw: het geheel van economische activiteiten waarbij het natuurlijke milieu wordt aangepast ten behoeve van de productie van planten en dieren voor menselijk gebruik.

Wie werken er in de primaire sector?

Welke beroepen zitten in de primaire sector?

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven