Welke gebouwen BENG?

Welke gebouwen BENG?

Steeds meer nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen zijn energieneutraal. Vanaf 1 januari 2021 wordt het zelfs wettelijk verplicht om (bijna) energieneutraal te bouwen. BENG wordt dat genoemd (Bijna EnergieNeutraal Gebouw).

Wat is een energieneutraal gebouw?

In het algemeen betekent dit dat in een gebouw of gebied het energiegebruik door fossiele brandstoffen wordt gecompen- seerd door daar geproduceerde duurzame energie. Energieneutraal betekent dus niet dat er geen fossiele brandstoffen worden gebruikt.

Welk label heeft een BENG woning?

Woningen waarvoor in 2021 een Omgevingsvergunning wordt aangevraagd, moeten voldoen aan de BENG-eisen, berekend conform de NTA 8800. Voor deze woningen wordt op grond van de vergunningaanvraag een energielabel met de status ‘voorlopig’ geregistreerd.

Hoe Verduurzaam je een gebouw?

De meeste energie bespaar je door iets uit te zetten. Bijvoorbeeld door verlichting uit te doen. Als men niet aanwezig is, dan hoeft er ook minimaal te worden geventileerd, verwarmd of gekoeld. 75% Van de gebouwen staan tijdens vakantieperiodes gewoon ‘aan’.

Wat zijn BENG-eisen 2021?

Per 1 januari 2021 worden de BENG-eisen (Bijna Energie Neutraal Gebouw) en TOjuli wettelijk verplicht voor alle nieuwbouw die per die datum wordt ontwikkeld en gebouwd. Bouwbedrijven krijgen vanaf die datum geen omgevingsvergunning meer als zij niet voldoen aan de BENG-eisen.

Wat zijn de BENG normen?

‘BENG’ staat voor ‘bijna-energieneutraal gebouw’. Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland bijna-energieneutraal zijn, een gevolg van de Europese richtlijn EPBD uit 2010 en het Nederlandse Energieakkoord uit 2013. Na 2020 zullen in alle landen van de Europese Unie BENG-eisen gelden.

Wat heeft een energieneutrale woning?

Een woning is bijna energieneutraal als die zelf de energie opwekt die nodig is voor het gebouw. Dat wil zeggen: voor verwarmen en koelen van de woning, ventilatie, warm water en verlichting, inclusief de energie die nodig is voor het verwarmings- en ventilatiesysteem (bijvoorbeeld de ventilatoren en de warmtepomp).

Welke EPC is BENG?

Op naar BENG De EPC-norm is per 1 januari 2021 vervangen door de ‘BENG’-norm (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) die is opgenomen in de NTA 8800. Deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA) komt in de plaats van NEN 7120.

Wat is een duurzaam kantoor?

Een duurzaam kantoor begint natuurlijk bij het kantoorpand zelf. Door alleen maar groene energie in te kopen stoot u veel minder CO2 uit. Op deze manier werkt u aan een duurzaam kantoor. Wilt u nog een stapje verder gaan, dan kunt u nadenken over zonnepanelen op uw dak of kiezen voor een groen dak.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven