Welke gewassen bestaan er?

Welke gewassen bestaan er?

Soorten

  • Granen.
  • Maïs.
  • Suikerbieten.
  • Eiwithoudende gewassen.
  • Olie- en vezelhoudende gewassen.
  • Voederbieten.
  • Grassen.
  • Tuinbouwgewassen.

Welk gewas wordt het meest verbouwd in Nederland?

De grootste akkerbouwgewassen zijn aardappel, graan, suikerbieten en uien. Daarnaast worden er verschillende groenten verbouwd zoals doperwtjes, spinazie, worteltjes en diverse soorten kool. Ook worden er grondstoffen voor de industrie geteeld zoals cichorei, maanzaad en vlas..

Welke gewassen worden waar verbouwd?

De belangrijkste akkerbouwgewassen in Nederland zijn granen, aardappelen, suikerbieten en groenten. Van deze laatste groep hebben de uien het grootste aandeel. De meeste uien worden geteeld in het zuidwestelijk kleigebied en de IJsselmeerpolders en N-Holland.

Welke gewassen worden in Limburg verbouwd?

Consumptieaardappelen, suikerbieten en tarwe zijn de meest geteelde akkerbouwgewassen in Limburg. Al deze gewassen hebben een aandeel van ongeveer 20% in het totale areaal akkerbouwgewassen. Het areaal suikerbieten breidde in 2017 uit als gevolg van de afschaffing van het suikerquotum.

Wat zijn landbouwgewassen?

Een gewas is een plantensoort die geteeld wordt voor de productie van planten in de tuinbouw, de akkerbouw en sierteelt. Sommige gewassen worden ook gebruikt als energiegewas. Daarnaast is er de teelt van siergewassen, zoals snijbloemen, heesters en bomen.

Welk gewas kan goed tegen droogte?

Artisjok als alternatief. De artisjok kan redelijk goed tegen een beetje zout en ook tegen droogte. Het lijkt dan ook een goed alternatief voor gewassen die problemen hebben met de toenemende verzilting. De plant is wel gevoelig voor vorst, maar die zal steeds minder voorkomen.

Wat wordt het meest geteeld in Nederland?

Die groente werd in 2017 op 2.090 hectare geteeld. Dat is slechts circa 2,3% van het totale areaal aan vollegrondsgroenten….hectare.

Groente hectare x 1.000 hectare
Aardbeien, totaal 2730 2,73
Spruitkool 2630 2,63
Waspeen 2490 2,49
Stamsperziebonen 2430 2,43

Welk gewas brengt het meest op?

Saldo’s van veel belangrijke akkerbouw-gewassen zijn gestegen, het saldo van suikerbieten het meest. De meeste belangrijke akkerbouwgewassen leveren financieel meer op dan een paar jaar geleden. Vooral wintertarwe, suikerbieten en consumptieaardappelen leveren de akkerbouwers een hoger saldo op.

Wat wordt er in Nederland geteeld?

De volgende groenten worden onderscheiden: – aardbeien – blad- en stengelgroenten: andijvie; asperges; knolvenkel; prei; selderij; sla (ijsberg, krop en overig); spinazie; witlof. – champignons – knol- en wortelgroenten: bos- en waspeen; knolselderij; rode biet; radijs; schorseneer; uien; winterpeen.

Wat houd akkerbouw in?

Akkerbouw is een vorm van landbouw: het is het geheel van economische activiteiten waarbij het natuurlijke milieu wordt aangepast ten behoeve van de productie van planten voor menselijk of dierlijk gebruik.

Welke groente wordt veel in Limburg verbouwd?

hectare

Groente hectare x 1.000 hectare
Spruitkool 2630 2,63
Waspeen 2490 2,49
Stamsperziebonen 2430 2,43
Prei 2270 2,27

Is een boom een gewas?

Een gewas is een plantensoort die geteeld wordt voor de productie van planten in de tuinbouw, de akkerbouw en sierteelt. Daarnaast is er de teelt van siergewassen, zoals snijbloemen, heesters en bomen.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven