Welke grondsoorten laten slecht water door?

Welke grondsoorten laten slecht water door?

zand: een onsamenhangende grondsoort die goed doorlatend is en slecht samendrukbaar; klei: een samenhangende grondsoort die slecht water doorlaat en sterk kan worden samengedrukt; veen: een meestal samenhangende grondsoort die slecht doorlatend is en zeer sterk kan worden samengedrukt.

Wat is het grondwaterpeil?

Grondwaterstand of grondwaterpeil is het peil van het water dat zich in de bodem bevindt. De grondwaterspiegel in Nederland bevindt zich over het algemeen binnen de 2 meter onder het maaiveld.

Hoe diep gaat grondwater?

Soms al op maar 10 tot 30 cm onder de grond. Dit komt vooral voor in het westen van Nederland en in poldergebieden. Je kunt merken dat de grondwaterstand hoog is als de grond vaak drassig is en er af en toe water in de kruipruimte staat. Soms is de grondwaterstand op gemeentegrond te hoog voor sommige functies.

Waar wordt grondwater voor gebruikt?

Grondwater kan worden gebruikt voor diverse doeleinden zoals het maken van drinkwater of voor een bodemenergiesysteem. Bij bouwwerkzaamheden pompt men het grondwater juist tijdelijk weg om bijvoorbeeld kelders en funderingen te bouwen.

Wat is het verschil tussen oppervlaktewater en grondwater?

Grondwaterstand. Water dat zich niet in de bodem, maar in sloten, kanalen en meren aan de oppervlakte bevindt, is oppervlaktewater. In droge perioden of bij onttrekking door bijvoorbeeld waterwinning zal bij een constant oppervlaktewaterniveau het water infiltreren in de bodem. Er is dan sprake van oevergrondwater.

Hoe weet ik het grondwaterpeil?

Om de grondwaterstand ten opzicht van het maaiveld te weten corrigeer je je meting met het verschil tussen bovenkant buis en het maaiveld. Ligt de buis hoger dan het maaiveld dan haal je het aantal mm of cm er af. Ligt de buis lager dan het maaiveld dan telt je het aantal mm of cm er bij op.

Wat is een hoog grondwaterpeil?

Een hoge grondwaterstand betekent dat de grond volloopt met water door bijvoorbeeld harde en langdurige regenval. Een teveel aan grondwater moet via de grond wegstromen naar de sloten. Bij een grote afstand tussen sloten heeft het water een lange weg door de grond af te leggen en blijft er onderweg meer water achter.

Wat kan je doen met koelwater?

Koelwater is water dat dient om iets te koelen. Daarbij verwarmt het water of verdampt het. Het is een specifiek voorbeeld van een koelmiddel. Voorbeelden zijn koelwater in een motor of de koeltoren van een elektriciteitscentrale.

Waar is het grondwaterpeil het hoogst?

Het hoogste niveau van het grondwater wordt de grondwaterspiegel genoemd. Boven de grondwaterspiegel komt ook water voor. Op deze diepte zijn echter niet alle poriën gevuld met water, dit water heet bodemvocht.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven