Welke reacties zijn er?

Welke reacties zijn er?

De verschillende ontledingsreacties worden genoemd naar de gebruikte ontledingswijze:

  • elektrolyse: ontleding door elektrische stroom.
  • thermolyse: ontleding door warmte.
  • fotolyse: ontleding door licht.
  • solvolys: ontleding door een oplosmiddel.
  • hydrolyse: een speciaal geval van solvolyse: ontleding door het oplosmiddel water.

Wat gebeurt er tijdens een chemische reactie?

Een chemische reactie is een proces waarbij verbindingen (moleculen) of atomen via een chemische weg worden omgezet in andere verbindingen via het vormen dan wel breken van chemische bindingen. Met chemische weg wordt bedoeld dat de chemische identiteit van de verbindingen verloren gaat.

Wat is chemie voorbeelden?

Voorbeelden van producten van de chemische industrie gassen. geneesmiddelen. kleurstoffen. kunstmeststoffen.

Wat zijn voorbeelden van chemische reacties?

Een bekend voorbeeld van een chemische reactie is de verbrandingsreactie. Bij de verbranding van ijzer ontstaat ijzeroxide (hetgeen in het dagelijks leven ‘roest’ wordt genoemd). De zuurstof en het ijzer zijn dus veranderd in roest. Er heeft dus een chemische reactie plaatsgevonden!

Wat vindt er tijdens een chemische reactie naast een Stofomzetting plaats?

Bij zo een stofomzetting verandert de samenstelling van de moleculen of materiedeeltjes. De verbinding wordt doorbroken en er ontstaan nieuwe atoomcombinaties. Dit worden nieuwe stoffen en dit proces is onomkeerbaar.

Wat is het kenmerk van een Verbrandingsreactie?

Het treedt meestal op wanneer een koolwaterstof reageert met zuurstof om kooldioxide en water te produceren. Goede tekenen dat u met een verbrandingsreactie te maken heeft, zijn onder meer de aanwezigheid van zuurstof als reactant en kooldioxide, water en warmte als producten.

Wat is chemie in een relatie?

Chemie wordt vaak beschreven alsof je een enorme aantrekkingskracht voelt naar een specifiek persoon. Dit is een belangrijk onderdeel van chemie tussen twee mensen, maar daar komt nog een stuk meer bij kijken. Het is het gevoel dat je de ander feilloos kunt aanvoelen, zonder dat daar veel woorden voor nodig zijn.

Wat houdt chemie in?

Chemie (scheikunde) bestudeert stoffen en processen waarbij er nieuwe stoffen ontstaan. Samen met wiskunde, natuurkunde en biologie behoort de chemie tot de natuurwetenschappen. Chemie is van de bovenstaande natuurwetenschappen de meest centrale wetenschap.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven