Welke rechten heb ik als invalide?

Welke rechten heb ik als invalide?

Het eerste jaar ontvangt u een ziekte-uitkering. Vanaf het tweede jaar wordt dat een invaliditeitsuitkering. U kunt hiervoor terecht bij de Rijksdienst voor Ziekte en Invaliditeitsuitkering (RIZIV). Als u een ziekte- of invaliditeitsuitkering krijgt, maakt u ook aanspraak op de tegemoetkoming voor hulp van derden.

Heb ik recht op integratietegemoetkoming?

Om recht te hebben op deze tegemoetkoming moet je voldoen aan een aantal voorwaarden: je handicap moet erkend worden door onze artsen. je inkomsten en die van je partner mogen bepaalde grenzen niet overschrijden. je bent minstens 18 jaar.

Hoe kan ik mijn invaliditeit aanvragen?

Dan kan je terecht bij je gemeente, OCMW of ziekenfonds waar ze je begeleiden bij het invullen van de vragenlijst. Vergeet je identiteitskaart, bankrekeningnummer en de naam van je behandelend arts niet mee te brengen! Je kan ook nog steeds terecht bij de maatschappelijke werkers van de DG Personen met een handicap.

Hoeveel bedraagt integratietegemoetkoming?

In dat geval kun je een integratietegemoetkoming ontvangen….Tegemoetkoming.

Per jaar Per maand
Categorie 1 (7-8 punten) 1.323,26 110,27
Categorie 2 (9-11 punten) 4.376,81 364,73
Categorie 3 (12-14 punten) 6.960,74 580,06
Categorie 4 (15-16 punten) 10.115,80 842,98

Heb ik recht op FOD?

Ben je tussen de 18 jaar en de 65 jaar oud en ondervind je moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals koken, eten, wassen, poetsen,…? M.a.w. heeft je handicap een invloed op je zelfredzaamheid? Dan heb je misschien recht op een integratietegemoetkoming (IT).

Kan je als invalide bijverdienen?

Je mag ook met behoud van je uitkering aangepast werk doen die met jouw gezondheidstoestand verenigbaar is als je daarvoor de toestemming hebt van de adviserende geneesheer van het ziekenfonds. Het inkomen uit die toegelaten artistieke activiteit kan je cumuleren met je ziekte- of invaliditeitsuitkering.

Wat is een FOD uitkering?

Dit is een tegemoetkoming die bedoeld is om het inkomen (deels) te compenseren dat je door je handicap niet kan verdienen.

Waar attest handicap opvragen?

Dan kan je terecht bij je ziekenfonds, gemeente, OCMW, sociaal huis of de DG Personen met een handicap.

Hoe krijg ik een invaliditeitsuitkering?

Het ziekenfonds betaalt die uitkeringen. Wij controleren de arbeidsongeschiktheid, vanaf de 7de maand arbeidsongeschiktheid. Wij controleren en erkennen het recht op invaliditeit.

Hoeveel bedraagt handicap?

Verhoging bepaalde tegemoetkomingen vanaf januari 2020 Voor categorie A bedraagt het nieuwe basisbedrag 5.373,01 €: het nieuwe geïndexeerde bedrag bedraagt 7.523,29 €. Voor categorie B bedraagt het nieuwe basisbedrag 8.059,52 €: het nieuwe geïndexeerde bedrag bedraagt 11.284,94 €.

Hoeveel punten voor erkenning handicap?

De arts van de DG Personen met een handicap moet je handicap erkennen. Je moet minstens 7 punten behalen op de schaal van zelfredzaamheid.

Wie heeft recht op IVT?

je handicap moet erkend worden door onze artsen. je inkomsten en die van je partner mogen bepaalde grenzen niet overschrijden. je verdienvermogen is maximaal 1/3 van wat een persoon zonder handicap kan verdienen door te werken op de gewone arbeidsmarkt. je bent minstens 18 jaar.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven