Welke stoffen zijn goed oplosbaar in water?

Welke stoffen zijn goed oplosbaar in water?

Stoffen die goed in water kunnen oplossen heten polaire stoffen of hydrofiele stoffen (hydro = water, fiel = houden van)….7. Oplossen

  • water.
  • alcohol (ethanol, CH3-CH2-OH)
  • benzine of hexaan (C6H14)
  • slaolie of paraffine (C12H26)

Welke dingen lossen op in water?

Zo lossen koolwaterstoffen slecht op in water, terwijl suikers of alcoholen en carbonzuren met korte koolstofketens goed oplossen in, of mengbaar zijn met, water. Stoffen die niet goed oplossen in water worden hydrofoob genoemd, stoffen die goed oplossen hydrofiel.

Waarom lost zout op in water?

In het geval van keukenzout vermengd met water worden de Na- en Cl-atomen, oorspronkelijk gebonden in de vorm van kristallen, opgelost door de watermoleculen. Water is een oplosmiddel. De oorzaken zijn elektrostatisch van aard. Dit proces blijft voortduren totdat alle zout is opgelost.

Waarom lossen sommige stoffen niet op in water?

Stoffen kunnen polair of apolair zijn. Polaire stoffen lossen makkelijker op in een polair oplosmiddel. Sommige stoffen lossen heel makkelijk op in water, deze stoffen worden hydrofiel genoemd. Anders stoffen lossen heel moeilijk op in water, deze stoffen worden hydrofoob genoemd.

Wat is het smeltpunt?

Het smeltpunt van een stof is het temperatuurbereik waar de fase van de stof overgaat van vast naar vloeistof of van vloeistof naar vast.

Hoe lang duurt het voordat zout oplost in water?

Rondom zie je een witte rand. Door het roeren lost het zout op in het water. Na twee dagen is het water op het bord verdampt en blijft het zout over.

Welke bindingen worden verbroken bij het oplossen van zout in water?

Bij oplossen in water is er sprake van hydratatie; de buitenste ionen in een zoutkristal worden omringd door watermoleculen. Omdat de moleculen van water dipolen zijn, zullen de positieve kanten van de watermoleculen zich naar de negatieve ionen van het zout richten.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven