Wie bepaalt wat standaardtaal is?

Wie bepaalt wat standaardtaal is?

U beslist zelf of u een bepaalde variant al dan niet geschikt acht in een specifieke context. In de adviezen krijgt u in de eerste plaats een antwoord op de vraag of iets standaardtaal is of niet.

Hoe spreek je tram uit?

(Noord-Nederland): /trɛm/, /trɑm/ (Vlaanderen, Brabant): /trɑm/ (Limburg): /tram/

Hoe spreek je Heraclitus uit?

De uitspraak uit het Oudgrieks: πάντα ῥεῖ wordt aan Heraclitus toegeschreven.

Wie spreekt Standaardnederlands?

Standaardnederlands is de gestandaardiseerde variant van het Nederlands die wordt onderwezen op scholen en wordt gebruikt door de autoriteiten en media in Nederland, België, Suriname, Curaçao, Sint Maarten en Aruba.

Wie spreekt tussentaal?

Met tussentaal wordt in Vlaanderen de gesproken, informele Nederlandse spreektaal aangeduid, die niet echt dialect maar ook niet echt de Belgisch-Nederlandse vorm van het Standaardnederlands is.

Wat is het officiële woord voor de Nederlandse taal?

Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de officiële taal van Nederland, Suriname en een van de drie officiële talen van België.

Is het TREM of tram?

Zeg alsjeblieft ’tram’. Het is nergens voor nodig dat we ’trem’ zeggen.

Waar kwamen de eerste Natuurfilosofen vandaan?

In de 6e, 5e en 4e eeuw voor Christus leefden filosofen die wij natuurfilosofen noemen. Dit omdat ze vooral de natuur bestudeerden. Ze woonden in wat wij nu als Turkije, Griekenland en Zuid-Italië kennen.

Wat is Panta Rhei?

De Griekse filosoof Heraclitus leefde in de zesde eeuw voor Christus. Een van de bekendste fragmenten van Heraclitus die ons is overgeleverd is Panta Rhei, wat zoiets betekent als ‘Alles Stroomt, niets blijft hetzelfde’.

Wie spreekt dialect?

Een dialect is een streektaal onder een officiële taal. Een dialect noem je ook wel een streektaal. Dialecten zijn technisch gezien talen, maar worden niet als taal erkend. Dialecten worden vaak mondeling overgedragen van ouder op kind, het zijn meestal geen geschreven talen.

Waarom spreken mensen liever tussentaal?

In informele situaties willen ze ook een informele taal spreken, waarin ze zichzelf wel nog herkennen, maar waarin ze ook verstaanbaar zijn voor een heel breed publiek. Tussentaal, als informele Vlaamse spreektaal, is dan vaak een logische keuze.

Hoeveel mensen spreken een dialect?

De 7 652 personen die aan het onderzoek hebben meegedaan, rapporteren dat zij 149 verschillende talen en dialecten spreken. Ruim drie kwart van de deelnemers spreekt Nederlands thuis. De rest spreekt thuis een regionale taal (10,2 procent), een dialect (5,4 procent) of een andere taal (8,2 procent).

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven