Wie heeft in Belgie Volgens artikel 33 van de Grondwet de macht?

Wie heeft in Belgie Volgens artikel 33 van de Grondwet de macht?

De federale wetgevende macht wordt gezamenlijk uitgeoefend door de Koning, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat. De federale uitvoerende macht, zoals zij door de Grondwet is geregeld, berust bij de Koning.

Wat is de naam van de man die de Grondwet herzag?

In 1848 breken er in verschillende Europese landen revoluties en rellen uit, ook in Nederland. Dit verontrust Koning Willem II. Hij vraagt de liberale staatsman Johan Rudolph Thorbecke de Grondwet zo te wijzigen dat de macht van de koning wordt ingeperkt en de ministers en het parlement meer macht krijgen.

Wie heeft de Belgische Grondwet geschreven?

De hand van koning Leopold I rustend op de grondwet (detail van een standbeeld van Willem Geefs, ca. 1853)….Belgische Grondwet.

Gecoördineerde Grondwet
Goedkeuring en inwerkingtreding
Aangenomen door Nationaal Congres op 7 februari 1831
Portaal Mens & maatschappij

Hoeveel artikels bevat de Grondwet?

De Belgische Grondwet (gecoördineerd op 17.2.1994) is een geschreven Grondwet, die meer dan 200 artikelen bevat.

Welke vrijheden staan in de Grondwet?

Klassieke grondrechten: de burgerlijke en politieke rechten. Dit zijn onder andere het kiesrecht, vrijheid van meningsuiting, recht op privacy, godsdienstvrijheid en het discriminatieverbod. Sociale grondrechten: de economische, sociale en culturele rechten.

Wat was de grondwet van Thorbecke?

De Grondwet van Thorbecke uit 1848 staat bekend als een belangrijke mijlpaal in de democratisering van Nederland in de negentiende eeuw. Thorbeckes grondwet legde de basis van onze tegenwoordige parlementaire democratie. De macht van de koning werd aanzienlijk ingeperkt en de bevolking kreeg meer rechten en vrijheden.

Hoe kwam de Belgische grondwet tot stand?

Op 7 februari 1831 was het Nationaal Congres klaar met de bespreking en keurde het de Belgische grondwet goed. De Belgische grondwet was een evenwichtige synthese van de Franse grondwetten van 1791, 1814 en 1830, van de Nederlandse grondwet van 1814 en van het Engels staatsrecht.

Hoeveel artikelen telt de Belgische grondwet in totaal?

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven