Wie regelt de erfenis als er geen testament is?

Wie regelt de erfenis als er geen testament is?

Er is geen testament Als er geen testament is, regelen de erfgenamen samen de erfenis. Zij kunnen dit ook door 1 of meer personen laten doen met een boedelvolmacht. Dit is een verklaring waarin staat wat de gekozen persoon namens de erfgenamen mag doen.

Welk recht geldt als een erflater geen testament heeft?

Wie erven van mij als ik geen testament heb? Als je geen testament hebt en dus geen erfgenamen hebt benoemd, geldt het wettelijke erfrecht. We noemen dat ook het versterferfrecht. Dat betekent dat de wet dan aanwijst wie jouw erfgenamen zijn als jij komt te overlijden.

Wie heeft er recht op de erfenis?

De wet kent vier groepen erfgenamen: Partner, kinderen en hun afstammelingen. Ouders, broers, zussen en afstammelingen. Grootouders met hun (klein)kinderen, ooms, tantes, neven, nichten.

Wie zijn de eerste erfgenamen?

Wie zijn mijn erfgenamen?

  • echtgenoot, geregistreerde partner en eigen kinderen (geen pleeg- of stiefkind) Als uw kinderen niet meer leven: uw kleinkinderen.
  • ouders, broers en zussen. Als uw broers en zussen niet meer leven: hun kinderen.
  • grootouders.
  • overgrootouders.

Wie zijn de nabestaanden?

‘Nabestaande’ is geen wettelijke term met een bepaalde betekenis. Als iemand overleden is, kan iedereen die een goede band met de overledene had ‘nabestaande’ zijn. Dus niet alleen man/vrouw, partner of kinderen, maar ook broers en zussen of goede vrienden van de overledene.

Wie erft als kind is overleden?

Heeft je kind een partner en/of kinderen, dan erven de echtgenoot of geregistreerd partner en de kinderen. Kleinkinderen erven als moeder of vader al is overleden. De kleinkinderen komen dan in de plaats van hun overleden ouder.

Wie erft bij kinderloos echtpaar?

Voor koppels zonder huwelijkscontract, gehuwd onder het wettelijk stelsel zal de helft van het gemeenschappelijk vermogen en het eigen vermogen van uw partner de nalatenschap vormen. Indien u geen kinderen heeft dan ontvangt de langstlevende partner de volle eigendom van het gemeenschappelijk vermogen.

Wie zijn de erven?

Echtgenoot of geregistreerd partner en bloedverwanten erven. Zonder testament zijn de bloedverwanten de enige erfgenamen. Bloedverwanten zijn bijvoorbeeld kinderen, ouders, grootouders, broers en zussen. Volgens de wet zijn de echtgenoot of de geregistreerde partner ook bloedverwanten.

Wie erft bij overlijden alleenstaande met kind?

De wettelijke erfgenamen bij alleenstaanden Als u als alleenstaande uw erfrecht zaken niet geregeld heeft, dan gaat uw erfenis naar uw kinderen. Heeft u die niet? Zonder testament gaat uw alleenstaande nalatenschap naar ouders, (half)broers of (half)zussen.

Wie zijn de erfgenamen?

Het erfrecht verdeelt de erfgenamen in 4 groepen:

  • echtgenoot, geregistreerde partner en eigen kinderen (geen pleeg- of stiefkind) Als uw kinderen niet meer leven: uw kleinkinderen.
  • ouders, broers en zussen. Als uw broers en zussen niet meer leven: hun kinderen.
  • grootouders.
  • overgrootouders.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven