Wie waren de eerste immigranten in Nederland?

Wie waren de eerste immigranten in Nederland?

In 1960 begon de werving in Italië, in 1961 in Spanje. Verreweg de grootste groep “zuidelijke” arbeidsmigranten vormden in deze fase de Spanjaarden waarvan er in 1965 16.528 in Nederland verbleven. Halverwege de jaren zestig volgden wervingsacties in Turkije (1964) en Marokko (1969).

Waar kwamen de migranten vandaan?

De Nederlandse bevolking groeit en dat komt vooral door migranten. Bijna de helft van hen komt uit Europa. Ook Chinezen en Indiërs nemen een relatief groot aandeel in. 158.000 mensen vertrokken uit Nederland, waardoor de bevolking per saldo met 114.000 mensen groeide door migratie.

Waar wonen de meeste asielzoekers in Nederland?

Asielverzoeken naar nationaliteit 2019-2020 Syriërs blijven de grootste groep asielzoekers in 2020. Net zoals het eerste en tweede kwartaal vormden Syriërs ook in het derde kwartaal van 2020 de grootste groep asielzoekers met 1 370 eerste aanvragen, een derde van het totaal.

Waarom komen immigranten naar Nederland?

Reden van migratie De meeste mensen migreren om andere redenen. Bijvoorbeeld om in een ander land te werken (arbeidsmigratie) of om te studeren (kennismigratie). Maar ook om met hun familie samen te zijn (gezinsmigratie). In die gevallen is er sprake van reguliere migratie.

Hoe zijn de Marokkanen in Nederland gekomen?

De eerste generatie Marokkanen is in de jaren zestig en zeventig van de 20ste eeuw als gastarbeider en als gevolg van de daaropvolgende gezinshereniging naar Nederland gekomen. De werving van Marokkaanse gastarbeiders werd beëindigd in 1973. Op dat moment waren er ongeveer 22.000 Marokkanen in Nederland.

Welke soorten immigranten zijn er?

Soorten immigranten

  • Trekarbeiders (tijdelijk; seizoenswerk).
  • Arbeidsmigranten (tijdelijk; geld sparen om in eigen land toekomst op te bouwen).
  • Permanente economische immigranten (permanent).
  • Religieuze en politieke vluchtelingen (permanent of tijdelijk).

Hoe kwamen de gastarbeiders naar Nederland?

Vanaf 8 april 1961 begon de arbeidsmigratie vanuit Spanje op gang te komen, toen de Nederlandse en Spaanse regering een wervingscontract sloten. De Spaanse gastarbeiders kwamen onder meer in de Limburgse mijnen terecht (zo’n duizend personen), maar ook bij Philips in Eindhoven en andere bedrijven.

Hoeveel immigranten zijn er in Nederland?

Eerste en tweede generatie Op 1 september 2021 woonden 4 374 467 personen met een migratieachtergrond in Nederland. Dat komt neer op 24,9 procent van de Nederlandse bevolking. Van de totale Nederlandse bevolking heeft 10,7 procent een westerse migratieachtergrond en 14,2 procent een niet-westerse migratieachtergrond.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven