Hoe bedenk je een vervolgonderzoek?

Hoe bedenk je een vervolgonderzoek?

Vervolgonderzoek …

 1. Een volgend verkennend onderzoek kan worden uitgevoerd naar …
 2. Verder onderzoek zou X beter en uitvoeriger moeten bestuderen.
 3. Vervolgonderzoek zou kunnen focussen op …
 4. Verder onderzoek is noodzakelijk om te bepalen of …
 5. Verder onderzoek naar dit onderwerp helpt om …

Wat schrijf je in aanbevelingen?

In de aanbevelingen geef je je opdrachtgever adviezen over het vraagstuk dat je hebt onderzocht. Je beschrijft welke concrete oplossingen mogelijk zijn op de korte en/of lange termijn en van welke maatregelen jij denkt dat ze genomen moeten worden op basis van je onderzoek.

Waar moeten aanbevelingen aan voldoen?

Waar moeten aanbevelingen aan voldoen?

 • is voorgekomen op basis van de analyse van de resultaten en de conclusie;
 • draagt bij aan de oplossing van het probleem waar onderzoek naar gedaan wordt;
 • is helder en concreet geformuleerd;
 • maakt duidelijk wat de actie moet opleveren;

Hoe lang moet een aanbeveling zijn?

Het zijn als het ware actiepunten. De aanbevelingen hebben geen verantwoording nodig, omdat die afgeleid moeten zijn uit het verrichte onderzoek. Dus hou ze lekker bondig (maximaal twee pagina’s).

Wat moet er in de discussie?

In de discussie van je scriptie ga je in op de conclusies van je onderzoek door je resultaten te interpreteren, deze te koppelen aan je verwachtingen, de beperkingen en eventuele implicaties van je onderzoek te bespreken en suggesties te doen voor vervolgonderzoek.

Hoe schrijf je een goed advies?

Schrijf je adviesrapport in een zakelijke stijl en wees vooral kort, bondig, actief, specifiek en duidelijk. Zorg ervoor dat opdrachtgevers en managers die jouw rapport snel doorlezen je advies eenvoudig begrijpen en inzien waarom dit advies goed is. Gebruik daarom opsommingslijsten en vermijd te lange zinnen.

Wat is een ander woord voor aanbeveling?

verklaring waardoor men aanbeveelt. recommandatie, voorspraak. 1) Aanprijzing 2) Advies 3) Delatie 4) Iemand aanbevelen 5) Introductie 6) Nominatie 7) Raad 8) Raadgeving 9) Recommandatie 10) Referentie 11) Schriftelijke verklaring 12…

Hoe schrijf je conclusie en aanbevelingen?

Checklist: Conclusie

 1. De onderzoeksvragen zijn beantwoord.
 2. Er is een antwoord geformuleerd voor de hoofdvraag/probleemstelling.
 3. De hypothesen zijn bevestigd of ontkracht.
 4. De conclusie is in de juiste werkwoordstijden geschreven.
 5. Er staan geen eigen interpretaties in de conclusie.
 6. Er wordt geen nieuwe informatie gegeven.

Hoe formuleer je een advies?

Je geeft in deze samenvatting ten eerste aan wat het probleem van je opdrachtgever was, welke hoofdvraag je hebt behandeld in je onderzoek en wat je onderzoeksopzet was. Vervolgens bespreek je kort de belangrijkste resultaten en de conclusies die je daaraan verbonden hebt.

Wat is het verschil tussen een aanbeveling en een advies?

Een advies is een onderbouwd voorstel. Dat doe je vaak, ook tijdens projecten. Aan het einde van een project doe je ook aanbevelingen. Aanbevelingen zijn advies over acties die de opdrachtgever (volgens jou) zou moeten ondernemen.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven