Wat betekent een progressief beleid?

Wat betekent een progressief beleid?

Progressivisme is een politieke stroming die gebaseerd is op progressie (vooruitgang). Het wordt dikwijls beschouwd als de tegenhanger van conservatisme, een stroming die juist gericht is op conservatie (behoud).

Wat wordt bedoeld met progressief verloop?

Een progressieve ziekte is een chronische ziekte die steeds ernstiger wordt. Dit proces kan langzaam of snel gaan. Afhankelijk van de ziekte en haar kenmerken kan de lichamelijke, verstandelijke of psychische toestand van een persoon slechter worden.

Wat is de betekenis van progressief?

v. voortschrijding, -gang, vordering, opklimming ; getallenreeks, die naar dezelfde wet opklimt.

Wat is meer dan evenredig?

Is de waarde van de elasticiteit een getal groter dan 1, dan is er een sterke reactie. In dat geval is de reactie: meer dan evenredig. is de procentuele verandering van het gevolg GROTER dan de procentuele verandering van de oorzaak.

Wat is een progressief kabinet?

De Progressieve Volkspartij is een regelmatig voorgestelde fusie van linkse partijen in Nederland. In 1970 nam D’66 het initiatief voor een Progressieve Volkspartij. De PVP moest gevormd worden als een nieuwe partij niet als samenwerkingsverband tussen bestaande partijen.

Wat betekent progressief liberaal?

Sociaal-liberalisme, progressief liberalisme, links liberalisme, vrijzinnig links of vrijzinnig liberalisme is een substroming binnen het liberalisme die ervan uitgaat dat de overheid een taak kan hebben in de bevordering van de vrijheid van de burgers.

Wat is progressief geloof?

Progressieve islam, richting binnen het islamitisch geloof. Progressief katholicisme, richting binnen het katholieke geloof. Liberaal jodendom of progressief jodendom, richting binnen het jodendom. Progressieve openbaring, een van de leringen van het Bahá’í-geloof.

Wat is degressief?

[Lat. degrediri, neerdalen], v., trapsgewijze relatieve afneming van kosten, tarieven of belastingen.

Wat is een vooruitgang?

vooruitgang = de vooruitgang zelfst. naamw. Uitspraak: [vor`œytxɑŋ] ontwikkeling die leidt tot verbetering of vernieuwing Voorbeelden: `Het lukt nog niet zo goed, maar er zit vooruitgang in.

Wat is een secuur?

[Lat. securus] zeker, veilig, vertrouwd; nauwlettend, precies; voorzichtig.

Wat is evenredig?

Uitspraak: [evə(n)`redəx] in gelijke verhouding Voorbeelden: `Je salaris is evenredig aan de gewerkte uren.

Wat is de grondvorm van evenredig?

in onderling gelijke verhouding (staand), in verhoudig tot elkaar gelijk, beantwoordend aan: het loon is niet — aan de inspanning; evenredige grootheden, die twee aan twee tot elkaar in dezelfde verhouding staan ; 2.

Wat betekent progressief economie?

Progressieve inkomstenbelasting is een vorm van inkomstenbelasting waarbij het gemiddelde belastingtarief hoger wordt naarmate het inkomen stijgt.

Wat is het verschil tussen progressief en degressief?

Proportioneel, degressief en progressief variabele kosten Bij degressief variabele kosten dalen de gemiddeld variabele kosten bij toename van de productie (kortingen) en bij progressief variabele kosten stijgen de gemiddeld variabele kosten bij een toename van de productie (overwerk).

Wat betekent een progressief beleid?

Wat betekent een progressief beleid?

Progressivisme is een politieke stroming die gebaseerd is op progressie (vooruitgang). Het wordt dikwijls beschouwd als de tegenhanger van conservatisme, een stroming die juist gericht is op conservatie (behoud).

Wat is een progressief?

v. voortschrijding, -gang, vordering, opklimming ; getallenreeks, die naar dezelfde wet opklimt.

Wat wordt bedoeld met progressief verloop?

Een progressieve ziekte is een chronische ziekte die steeds ernstiger wordt. Dit proces kan langzaam of snel gaan. Afhankelijk van de ziekte en haar kenmerken kan de lichamelijke, verstandelijke of psychische toestand van een persoon slechter worden.

Wat betekent progressief kabinet?

De Progressieve Volkspartij is een regelmatig voorgestelde fusie van linkse partijen in Nederland. Midden jaren zeventig was er sprake van serieuze samenwerking tussen de progressieve partijen, Partij van de Arbeid, Politieke Partij Radikalen en Democraten ’66 die moest uitmonden in een Progressieve Volkspartij.

Wat betekent progressief liberaal?

Sociaal-liberalisme, progressief liberalisme, links liberalisme, vrijzinnig links of vrijzinnig liberalisme is een substroming binnen het liberalisme die ervan uitgaat dat de overheid een taak kan hebben in de bevordering van de vrijheid van de burgers.

Wat is een progressief links?

Het progressief-liberalisme (ook bekend als links-liberalisme en sociaal-liberalisme) staat links van het midden terwijl het conservatief-liberalisme rechts van het midden staat. In Nederland is D66 een progressief-liberale partij.

Wat is een ander woord voor progressief?

gevorderd, ontwikkeld, opklimmend, stijgend, toenemend, voortgaand, voortschrijdend. progressief (bn): geavanceerd, links, radicaal, vooruitstrevend.

Wat is een vooruitgang?

vooruitgang = de vooruitgang zelfst. naamw. Uitspraak: [vor`œytxɑŋ] ontwikkeling die leidt tot verbetering of vernieuwing Voorbeelden: `Het lukt nog niet zo goed, maar er zit vooruitgang in.

Wat is progressief geloof?

Progressieve islam, richting binnen het islamitisch geloof. Progressief katholicisme, richting binnen het katholieke geloof. Liberaal jodendom of progressief jodendom, richting binnen het jodendom. Progressieve openbaring, een van de leringen van het Bahá’í-geloof.

Wat is degressief?

[Lat. degrediri, neerdalen], v., trapsgewijze relatieve afneming van kosten, tarieven of belastingen.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven