Wat betekent mede door?

Wat betekent mede door?

mede – Bijwoord 1. ook ♢ Mede vanwege de gevolgen van Katrina is er een hernieuwde belangstelling voor het broeikaseffect”. 2.

Hoe dan ook ander woord?

desondanks (bw) : afgezien daarvan, dat daargelaten, desalniettemin, evenwel, hoe dan ook, niettemin, nochtans, ondanks alles, ondanks dat, toch. in ieder geval (bw) : hoe dan ook, in elk geval.

Wat is een andere woord voor ook?

bovendien (bw) : alsook, buitendien, daar komt bij, daarbij, daarenboven, daarnevens, ernaast, mitsgaders, ook, overigens, trouwens, verder, verders, voorts. evenzo (bw) : desgelijks, dito, even, eveneens, evenzeer, gelijkerwijs, idem, insgelijks, item, ook, op dezelfde wijze.

Hoe schrijf je mede?

Samenstellingen met ‘mede’ worden als één woord gespeld, tenzij de klinkers botsen.

Is mede dankzij?

Mijnheer de Voorzitter, mede dankzij het Protocol van Montreal kunnen de ozonlaagafbrekende stoffen snel uitgebannen worden. Mr President, partly thanks to the Montreal Protocol, ozone-depleting substances can be phased out quickly.

Hoe dan ook gebruik?

Als hoe dan ook in de aanloop van de zin staat, volgt er een korte pauze na hoe dan ook. In een tekst staat er dan een komma. Als hoe dan ook weggelaten wordt, blijft de woordvolgorde correct. Hoe dan ook, het is moeilijk om een conclusie te trekken.

Welke dan ook?

als synoniem van een ander trefwoord: enig (vnw) : een of ander, elk, enigerlei, welk dan ook.

Wat is een ander woord voor reeds?

alvast, bereids, reeds, vast. in Charivarius’ Een Ander Woord (1945): al: reeds, alreeds, alrede, bereids.

Wat is een ander woord voor oftewel?

bijgenaamd, genoemd, oftewel. met andere woorden (bw) : anders geformuleerd, anders gezegd, dat wil zeggen, kortom, oftewel.

Hoe gebruik je mede?

mede bijwoord Uitspraak: [‘medə] met iets of iemand anders formeel Voorbeelden: `medepassagiers, medeoprichter`, `Mede door uw schuld zijn wij in gebreke gebleven.

Hoe schrijf je mede oprichter?

Deeleigenaar van een onderneming. Wanneer men aandelen van een onderneming bezit, is men mede-eigenaar.

Wat is Mead bier?

Mede is een alcoholische drank die gemaakt wordt door honing en water te laten vergisten, het wordt ook wel honingwijn genoemd. Mede is een drank die al minstens 8000 jaar gedronken wordt van Ethiopië – de tej – tot Scandinavië. De drank kan zowel warm als koud gedronken worden.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven