Wat is het salaris van de directeur van de Hartstichting?

Wat is het salaris van de directeur van de Hartstichting?

Het salaris van onze directeur, Floris Italianer, is € 144.445 inclusief eindejaarsuitkering en vakantiegeld. Dit salaris is berekend op basis van 40 uur per week.

Hoeveel verdient de directeur van Dierenlot?

Van een lezer kreeg ik de tip dat stichting Dierenlot zijn directie steeds beter beloont. Dat heb ik uitgezocht en het klopt: het inkomen van de tweekoppige directie steeg van 115.000 euro in 2014 naar 216.000 euro in 2019.

Wat is het maandloon van de directeur van Save the Children?

Onze directeur, Pim Kraan, zit met zijn salaris van 109.996 bruto per jaar ruim onder het absolute maximum jaarinkomen dat geldt voor een organisatie als Save the Children.

Wat verdient de directeur van het KWF?

De branchevereniging houdt in haar richtlijn een maximum van € 162.397 aan (2020) als jaarsalaris van een directeur. Van elke gedoneerde euro gaat 82 eurocent naar onze doelen: minder kanker, meer genezing, een betere kwaliteit van leven voor (ex)kankerpatiënten en goede zorg voor iedereen die niet meer beter wordt.

Wat is het salaris van de directeur van het Rode Kruis?

In 2020 is het salaris van de algemeen directeur van het Nederlandse Rode Kruis, Marieke van Schaik, vastgesteld op €142.300 inclusief vakantiegeld. De sociale lasten en pensioenpremie bedragen €27.800.

Wat verdient de directeur van Amnesty International?

Het bruto jaarinkomen (voltijdsaanstelling, exclusief pensioen- en sociale verzekeringslasten) van onze directeur Dagmar Oudshoorn bedraagt in 2020 € 126.198. Haar jaarinkomen voldoet daarmee ruim aan de Goede Doelen Nederland-norm voor een maximaal jaarinkomen.

Wat is het salaris van de directeur van Artsen zonder Grenzen?

Het brutojaarsalaris van onze algemeen directeur Nelke Manders bedraagt € 123.327 inclusief vakantietoeslag (over 2019). Artsen zonder Grenzen betaalt geen pensioenbijdragen boven het wettelijk maximum van € 107.593 (2019) als pensioengevend salaris.

Wat verdient de directeur van het Wereld Natuur Fonds?

Het salaris van Kirsten Schuijt, de algemeen directeur van WWF-NL over de periode 1 juli 2019 – 30 juni 2020 bedraagt € 124.986,- waarmee het onder de eerder genoemde richtlijnen zit. WWF-NL draagt ten behoeve van de directeur tevens sociale lasten en pensioenpremie af. Er is geen vertrekregeling overeengekomen.

Wat verdient de directeur van Wereld Kanker Onderzoek Fonds?

Het bestuur van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds stelt het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de directeur vast. In 2019 bedroeg de totale bezoldiging van de directeur op jaarbasis € 130.108. In het jaarverslag worden alle beloningscomponenten toegelicht op pagina 154.

Hoeveel beroepskrachten Rode Kruis?

Het Nederlandse Rode Kruis telt ruim 20.000 vrijwilligers, 725.000 leden en donateurs, 41.000 Ready2Helpers en bijna 500 beroepskrachten.

Hoeveel verdient een directeur van een bedrijf Belgie?

Het landelijk gemiddelde salaris voor een Directeur in België is € 100.000 per jaar.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven