Wat is het verschil tussen intensieve en extensieve landbouw?

Wat is het verschil tussen intensieve en extensieve landbouw?

De intensieve landbouw is een landbouwproductiesysteem dat gekenschetst wordt door veel inzet van productiemiddelen met het doel de productie te optimaliseren. Het tegenovergestelde van intensieve landbouw is extensieve landbouw.

Waarom intensiveert men in landbouw?

Het verbeteren van de productie door meer aandacht te besteden aan kunstmest, teeltmethodes, het gebruik van insecticiden en beter zaaigoed of beter fokvee te gebruiken.

Wat zijn de kenmerken van extensieve landbouw?

Type landbouw waarbij weinig geïnvesteerd wordt in arbeidskracht en kapitaal (kunstmest, machine, insecticiden). Vaak gaat het om olijfboomgaarden.

Is akkerbouw intensief?

Zonder intensieve landbouw kunnen we niet de wereldbevolking voeden én de natuur behouden, zeggen onderzoekers. Als we de wereldbevolking willen voeden en toch natuur behouden, moeten we kiezen voor intensieve landbouw. Intensieve vormen van akkerbouw en veeteelt drukken minder op grond, water en milieu.

Wat is het verschil tussen intensieve en extensieve?

1. Extensieve intervaltraining: intensiteit is lager, pauzes zijn korter en in het algemeen worden er geen seriepauzes toegepast. Intensieve intervaltraining: belastingintensiteit is hoger, pauzes zijn langer en afhankelijk van de zich snel ontwikkelende vermoeidheid worden er seriepauzes toegepast.

Wat betekent intensieve landbouw wikikids?

Wanneer een boer veel dieren (varkens, koeien, kippen, geiten) op een klein stukje land heeft, heet dat intensieve veelteelt. Wanneer deze dieren zelfs niet of nauwelijks buiten komen en met heel veel in een stal zitten, spreken we van bio-industrie.

Waarom wordt er in Nederland aan intensieve landbouw gedaan?

Als je door Nederland reist zie je overal grote boeren bedrijven. Al die bedrijven produceren voedsel voor de Europese markt. Die verhoging van de productie werd bereikt door deze te mechaniseren en met het gebruik van kunstmest, bestrijdingsmiddelen en krachtvoer. Zo kregen we de intensieve landbouw.

Wat is een extensief bedrijf?

Extensief bedrijfssysteem – systeem van grondgebruik, waarbij de werking der natuur nog weinig door aanwending van arbeid en kapitaal (vee, kunstmest, bodemwerktuigen) beïnvloed wordt.

Wat is een extensief melkveebedrijf?

De extensieve bedrijven vind je vaak in gebieden waar de fysieke omstandigheden een hoogproductieve landbouw niet mogelijk maken. Je kunt denken aan Zuid-Limburg, Waterland, de Waddeneilanden en de oostkant van de Veluwe.

Is akkerbouw?

Akkerbouw is het verbouwen en oogsten van gewassen op braakliggend land. Bij akkerbouw wordt het natuurlijke milieu aangetast om planten te verbouwen voor het menselijk gebruik. Akkerbouw wordt op veel manier toegepast, zoals met de hand of met machines.

Wat is intensief en extensief?

Wat is extensieve commerciele veeteelt?

Extensieve veeteelt is een vorm van veehouderij waarbij kleine groepen dieren gevoed worden op grote oppervlaktes land. Deze traditionele vorm van dierhouderij kan worden gezien als tegenhanger van de intensieve veehouderij.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven