Wat is licht ontvlambaar?

Wat is licht ontvlambaar?

Licht ontvlambaar betekent ‘makkelijk ontvlambaar’, oftewel: ‘kan snel vlamvatten’. De betekenis ‘makkelijk’ van het woord licht is meer en meer in onbruik geraakt. Dat wordt nog erger bij zeer licht ontvlambaar: dat betekent dat de stof bijzonder snel in brand vliegt, en niet dat daar maar een heel kleine kans op is.

Wat is Ontbrandbaar?

onbrandbaar = onbrandbaar bijv. naamw. Uitspraak: [ɔm`brɑndbar] als iets niet kan branden Voorbeelden: `Helium is een onbrandbaar gas. `, `Asbakken zijn gemaakt van onbrandbaar materiaal.

Wat zijn licht ontvlambare stoffen?

Een stof is (licht)(zeer licht) ontvlambaar als deze een vlampunt heeft op of beneden 55°C. Licht ontvlambaar: vlampunt tussen 0°C en 21°C (K1), zoals brandspiritus. Ontvlambaar: vlampunt tussen 21° en 55°C (K2), zoals petroleum. Stoffen met een vlampunt boven 55°C worden “brandbaar” (K3) genoemd, zoals dieselolie.

Welke vloeistoffen zijn brandbaar?

Brandbare vloeistof

 • Wasbenzine.
 • Kookpuntbenzine.
 • Aanmaakvloeistof.
 • Lampolie.
 • Brandspiritus.

Wat is er gevaarlijk aan een licht ontvlambare stof?

Zeer licht en licht ontvlambare stoffen Deze stoffen vliegen zeer gemakkelijk in brand, zelfs bij normale omgevingstemperaturen. Voorbeelden: benzine, aceton, White Spirit. Oxiderende of brandbevorderende stoffen Deze stoffen reageren heftig met onder andere ontvlambare stoffen, waarbij veel warmte vrijkomt.

Waarom is een ontvlambare stof gevaarlijk?

Ontvlambare stoffen branden zeer gemakkelijk. Daarnaast is de elektrische geleidbaarheid van belang, omdat een stof die elektriciteit slecht geleidt bij transport of storten, kan opladen. De statische oplading kan leiden tot een vonk, die de stof doet ontbranden.

Wat wordt verstaan onder de zelfontbrandingstemperatuur?

De zelfontbrandingstemperatuur is de laagste temperatuur waarbij, bij een druk van 1 atmosfeer en een gemiddeld zuurstofgehalte in de lucht, een stof spontaan ontbrandt en ook blijft branden.

Wat zijn de Vuurverschijnselen?

verbrandingsreactie = de reactie van een stof met zuurstof, waarbij vuurverschijnselen waarneembaar zijn. voorbeelden verbrandingsverschijnselen: rook en as. voorbeelden vuurverschijnselen: vlammen en vonken.

Wat is het verschil tussen ontvlambaar en oxiderend?

Ontvlambare producten ontbranden gemakkelijk als er een vlam, warmtebron of vonk in de buurt is. Voorbeelden: spiritus, aceton, smeerolie en spuitbussen met verf (met brandbare oplosmiddelen). Oxiderende producten bevatten veel zuurstof en bevorderen zo sterk de verbranding van ontvlambare of brandbare stoffen.

Welke vloeistoffen zijn er?

Voorbeelden van vloeistoffen

 • Water.
 • Melk.
 • Bloed.
 • Urine.
 • Benzine.
 • Mercurius ( een element )
 • Broom (een element)
 • Wijn.

Hoe brandbaar is polyester?

Plantaardige vezels, bijvoorbeeld katoen, vatten makkelijker vlam dan dierlijke vezels, zoals wol. Synthetische vezels, zoals bijvoorbeeld polyester, vatten juist moeilijker vlam, maar bij contact met vuur smelten ze wel. De smeltdruppels kunnen op die plekken brandwonden veroorzaken.

Hoe bewaar je ontvlambare vloeistoffen?

Het opslaan van zeer licht ontvlambare, van licht ontvlambare en ontvlambare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten mag enkel geschieden op plaatsen daartoe bestemd, te weten:

 1. in open opslagplaatsen;
 2. in gesloten opslagplaatsen;
 3. in veiligheidskasten.

Wat is een ontvlambaar vlampunt?

Licht ontvlambaar: vlampunt tussen 0°C en 21°C (K1), zoals brandspiritus. Ontvlambaar: vlampunt tussen 21° en 55°C (K2), zoals petroleum. Stoffen met een vlampunt boven 55°C worden “brandbaar” (K3) genoemd, zoals dieselolie.

Wat is een ontvlambaar stof?

Ontvlambaar: vlampunt tussen 21° en 55°C (K2), zoals petroleum. Stoffen met een vlampunt boven 55°C worden “brandbaar” (K3) genoemd, zoals dieselolie. Stoffen met een vlampunt boven 100°C (K4) worden beschouwd als “onbrandbaar” onder normale omstandigheden, zoals teer.

Wat is een ontvlambaar naamwoord?

ontvlambaar. ontvlambaar – Bijvoeglijk naamwoord 1. makkelijk in de brand kunnen vliegen ♢ Benzine is een licht ontvlambare vloeistof. 2. van een persoon dat hij makkelijk opgewonden kan raken ♢ Hij heeft een licht ontvlamaar temperament. Woordherkomst afleiding van Naamwoord van handeling ontvlammen met het achtervoegsel -baar.

Wat is een licht ontvlambaar?

Licht ontvlambaar: vlampunt tussen 0°C en 21°C (K1), zoals brandspiritus. Ontvlambaar: vlampunt tussen 21° en 55°C (K2), zoals petroleum. Stoffen met een vlampunt boven 55°C worden “brandbaar” (K3) genoemd, zoals dieselolie. Stoffen met een vlampunt boven 100°C (K4) worden beschouwd als “onbrandbaar” onder normale omstandigheden, zoals teer.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven