Wat na een tijdelijk contract?

Wat na een tijdelijk contract?

Een arbeidscontract voor bepaalde duur is een overeenkomst die automatisch eindigt op een vooraf vastgelegde datum. Binnen deze termijn moeten werkgever en werknemer hun verplichtingen nakomen. Vermeldt het contract geen einddatum, dan geldt de overeenkomst automatisch als een contract voor onbepaalde duur.

Hoe vaak mag je een tijdelijk contract krijgen?

Bij verlenging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, gelden wettelijke regels. Uw werkgever mag een tijdelijk contract maximaal 2 keer verlengen binnen 3 jaar. In totaal kunt uw werkgever dus 3 tijdelijke contracten met u afspreken.

Wat zijn mijn rechten als mijn contract niet wordt verlengd?

Als uw tijdelijke contract niet verlengd wordt, heeft u misschien recht op een transitievergoeding. Om te voorkomen dat u werkloos raakt, kunt u voor afloop van de arbeidsovereenkomst om een verlenging vragen. Meestal heeft u na afloop van uw tijdelijke contract recht op een WW-uitkering.

Hoe lang uit dienst voor nieuw tijdelijk contract?

Uitleg: voor 1 juli 2015 moest u na een keten van tijdelijke contracten 3 maanden uit dienst zijn voordat u weer een tijdelijk contract kunt krijgen. Deze tussenpoos van 3 maanden liep nog op 1 juli 2015. Maar vanaf 1 juli 2015 is de tussenpoos 6 maanden.

Waarom tijdelijk contract?

Met werk op basis van een tijdelijk contract kun je flexibel werken. Voor velen is het grote voordeel van werken op contractbasis de flexibiliteit. Als je werkt op contractbasis dan heb je zelf meer controle over je werk dan in een vaste baan. Jij bent degene die kiest voor wie je werkt en wanneer.

Hoe lang moet je uit dienst zijn voor nieuw tijdelijk contract?

6 maanden of korter weg, vast contract Deze regel houdt in dat als de medewerker bij u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd had en je neemt hem binnen zes maanden terug, dan zal de nieuwe arbeidsovereenkomst automatisch (“van rechtswege”) ook weer voor onbepaalde tijd zijn.

Hoeveel jaarcontracten 2021?

Uw werkgever mag u in principe niet een onbeperkt aantal contracten voor bepaalde tijd geven achter elkaar. Heeft u drie tijdelijke contracten gehad of drie jaar onder tijdelijke contracten gewerkt bij uw werkgever, dan kunt u recht hebben op een vast contract.

Hoeveel jaarcontracten mag je hebben?

Hoeveel opeenvolgende jaarcontracten mag ik aanbieden? Volgens de ketenbepaling mag je een werknemer maximaal drie jaar lang opeenvolgende tijdelijke contracten aanbieden. Wil je daarna nog met hem verder, dan kan dat alleen als je hem in vaste dienst neemt.

Hoe lang van te voren aangeven contract niet verlengen?

Uw werkgever beslist of hij u een contractverlenging aanbiedt. Dit moet uw werkgever u op tijd laten weten: meestal 1 maand voordat uw contract afloopt. Anders kunt u recht hebben op een aanzegvergoeding.

Wat als je contract niet wordt verlengd tijdens Corona?

Noodmaatregelen die de overheid heeft getroffen om corona te beperken. Werkgevers die schade lijden door het coronavirus kunnen een beroep doen op de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW). Hiermee kunnen werkgevers bij het UWV een tegemoetkoming aanvragen van maximaal 90% van de loonkosten.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven