Welke kosten zijn niet aftrekbaar?

Welke kosten zijn niet aftrekbaar?

Voedsel, drank en genotmiddelen die u privé gebruikt, zijn niet aftrekbaar. Onder de post ‘voedsel’ vallen zakenlunches en -diners (ook de fooien). Denk bij ‘drank’ aan koffie, thee, melk en frisdrank. Met ‘genotmiddelen’ bedoelen wij onder meer sigaretten en sigaren.

Wat zijn zakelijke aftrekposten?

Alleen de kosten die u maakt voor de zakelijke belangen van uw onderneming, zijn aftrekbaar: de zakelijke kosten. Zakelijke kosten zijn dus de kosten die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitoefening van uw onderneming en de kosten die rechtstreeks op uw onderneming betrekking hebben.

Welke kosten btw niet aftrekbaar?

uitgaven die u maakt voor vrijgestelde omzet. uitgaven die u maakt voor niet-belastbare omzet (bijvoorbeeld subsidies) eten en drinken in de horeca. personeelsvoorzieningen, giften en relatiegeschenken (van meer dan € 227 per persoon per jaar)

Welke representatiekosten zijn aftrekbaar?

Representatiekosten zijn kosten die je als ondernemer maakt om jouw zaak goed te presenteren, waar geen directe tegenprestatie aan verbonden is. Denk bijvoorbeeld aan feestjes, etentjes en zakelijke kleding. In beginsel zijn kosten aftrekbaar.

Welke notariskosten zijn aftrekbaar?

De notariskosten voor de financiering zijn aftrekbaar. U kunt ze volledig meenemen in uw aangifte voor de inkomstenbelasting. We hebben het dan over de kosten voor de hypotheekakte, kosten voor een overbruggingskrediet en die voor het Kadaster. Want ook uw hypotheek zal in het Kadaster moeten worden ingeschreven.

Wat kan ik zakelijk kopen?

Wat zijn zakelijke kosten?

Soort kosten Aftrekbaar %
Zakelijke telefoongesprekken thuis 100%
Algemene literatuur 0%
Vakliteratuur 100%
Werkkleding 100%

Wat zijn de bedrijfskosten?

Bedrijfskosten zijn alle kosten die je maakt bij het voortbrengen van omzet voor je bedrijf. Er zijn twee soorten bedrijfskosten: Kosten van de geleverde goederen/diensten aan de klant.

Wat valt er onder geneeskundige hulp?

Medische en paramedische hulp omvat alle kosten voor medische hulpverleners (zoals huisartsen en medisch specialisten) en paramedische hulpverleners (zoals ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, podotherapeuten, medisch pedicures).

Welke Kantinekosten zijn aftrekbaar?

Deze kosten zijn aftrekbaar: Telefoon- en internetkosten als deze strikt zakelijk worden gebruikt; Verzekeringen; Huur- of afschrijvingskosten van het deel van jouw huis dat gebruikt wordt voor de zaak; Schoonmaakkosten en dergelijke (enkel voor de werkruimte);

Welke relatiegeschenken zijn aftrekbaar?

Geschenken ter promotie van je bedrijf vallen onder acquisitie en zijn normale bedrijfskosten. Relatiegeschenken vallen in de categorie gemengde kosten. Gemengde kosten hebben niet alleen een zakelijk, maar ook een persoonlijk belang. Het zakelijke deel is aftrekbaar, het persoonlijke deel niet.

Welke kosten zijn aftrekbaar voor het zakelijke deel?

Aftrekbare kosten zijn belangrijk want daardoor betaal je minder belasting. Kosten met privé voordeel zijn aftrekbaar voor het zakelijke deel.

Welke uitgaven zijn fiscaal aftrekbaar?

Terwijl sommige uitgaven slechts beperkt fiscaal aftrekbaar zijn, kent de wetgever voor andere uitgaven dan weer een verhoogde fiscale aftrekbaarheid toe. Dergelijke uitgaven zijn voor 120% fiscaal aftrekbaar. De fiscale aftrekbaarheid ligt met andere woorden 20% hoger dan de werkelijk gedragen kosten.

Wat is de fiscale aftrekbaarheid van een uitgaven?

Verhoogde 120% aftrekbaarheid Terwijl sommige uitgaven slechts beperkt fiscaal aftrekbaar zijn, kent de wetgever voor andere uitgaven dan weer een verhoogde fiscale aftrekbaarheid toe. Dergelijke uitgaven zijn voor 120% fiscaal aftrekbaar. De fiscale aftrekbaarheid ligt met andere woorden 20% hoger dan de werkelijk gedragen kosten.

Wat zijn aftrekbare kosten?

Aftrekbare kosten zijn alle kosten die je maakt voor de zakelijke belangen van je onderneming. Die zijn aftrekbaar van de opbrengsten, dus voor inkomsten- en vennootschapsbelasting. Voor de meeste kosten is volstrekt helder dat dit bedrijfskosten zijn.

Welke kosten zijn niet aftrekbaar?

Welke kosten zijn niet aftrekbaar?

Niet aftrekbare kosten zijn kosten die je in zijn geheel niet van de winst mag aftrekken. De belangrijkste voorbeelden van niet aftrekbare kosten zijn: Algemene literatuur. Persoonlijke verzorging.

Welke kosten zijn aftrekbaar?

Sommige uitgaven zoals zorgkosten, giften en kosten voor de eigen woning, kunt u aftrekken van uw inkomen. Daardoor valt de te betalen inkomstenbelasting lager uit. Het grootste deel van de aftrekposten is niet vooraf ingevuld. Voor veel mensen is het dan ook de moeite waard om zich hierin te verdiepen.

Is BTW een kostenpost?

btw zijn kleine aanschaffingen en mogen als kosten in aftrek worden gebracht van de winst in het jaar van aanschaf. Deze komen op de winst- en verliesrekening van het betreffende boekjaar (jaar van aangifte inkomstenbelasting).

Welke kosten zijn aftrekbaar onderneming?

Zakelijke kosten

 • adviezen over de levensvatbaarheid van de onderneming.
 • inschrijving in het handelsregister.
 • huur van bedrijfsruimte.
 • briefpapier en ander correspondentiemateriaal.
 • inrichting van een kantoor of werkplaats.
 • onderhoudskosten.
 • verzekeringen.
 • reiskosten met het openbaar vervoer.

Welke ziektekosten zijn aftrekbaar?

De drempel bedraagt 1,65 procent van uw verzamelinkomen, met een minimum van 136 euro per volwassene (139 euro over 2021). Voor het gedeelte van uw verzamelinkomen dat hoger is dan 41.765 euro bedraagt de drempel 5,75 procent (42.434 euro over 2021). Doet u elektronisch aangifte, dan wordt dit automatisch berekend.

Hoe werkt de btw aftrek?

In uw administratie houdt u bij hoeveel btw er aan u is berekend, en hoeveel btw u zelf hebt berekend. Op uw btw-aangifte vermeldt u beide btw-bedragen. Vervolgens trekt u de btw die aan u is berekend af van de btw die u zelf hebt berekend. Het verschil betaalt u aan ons.

Wat valt er onder representatiekosten?

Representatiekosten zijn – zoals het woord eigenlijk al zegt – kosten die je maakt om je bedrijf te representeren, maar waar geen tegenpresetatie tegenover staat. Vaak hebben dit soort kosten geen 100% zakelijk karakter, maar vallen ze ook gedeeltelijk in de privésfeer.

Welke relatiegeschenken zijn aftrekbaar?

Geschenken ter promotie van je bedrijf vallen onder acquisitie en zijn normale bedrijfskosten. Relatiegeschenken vallen in de categorie gemengde kosten. Gemengde kosten hebben niet alleen een zakelijk, maar ook een persoonlijk belang. Het zakelijke deel is aftrekbaar, het persoonlijke deel niet.

Is de eigen bijdrage ziektekosten aftrekbaar?

De wettelijke eigen bijdrage zorgverzekering is niet aftrekbaar van de belasting. Soms vergoedt een aanvullende verzekering de eigen bijdrage voor bijvoorbeeld medicijnen of kraamzorg. In de zorgvergelijker op Geld.nl kun je aangeven dat je de eigen bijdrage vergoed wilt krijgen.

Welke kosten zijn aftrekbaar bij overlijden?

Welke uitvaartkosten zijn aftrekbaar van de erfenis?

 • kleding voor en verzorging van de overledene.
 • rouwadvertenties, bloemen, condoleanceregister en (verzendkosten voor) rouwkaarten en bedankkaarten.
 • urn of kist, graf of andere rustplaats, grafsteen en plaatsen grafsteen.
 • koffietafel.
 • huur van de aula.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven