Welke vakantiedagen kan je overdragen?

Welke vakantiedagen kan je overdragen?

Een werknemer moet tijdens het jaar alle vakantiedagen opnemen waarop hij in dat bepaalde vakantiejaar recht heeft. Het is dus niet toegelaten om vakantiedagen over te dragen naar een volgend vakantiejaar of om niet opgenomen vakantiedagen af te kopen. De werknemer mag ook geen afstand doen van zijn recht op vakantie.

Hoeveel wettelijke vakantiedagen mag je meenemen?

Wettelijke vakantiedagen beperkt houdbaar Een werknemer mag deze 20 vakantiedagen niet onbeperkt opsparen. De wettelijke vakantiedagen zijn het jaar erop nog 6 maanden op te nemen. De opgebouwde vakantie dagen in 2020 moeten dus voor 1 juli 2021 opgenomen worden. Daarna komen ze te vervallen.

Wat zijn extralegale vakantiedagen?

Extralegale vakantiedagen: een werkgever kan beslissen zijn personeel bovenop het wettelijke verlof bijkomende vakantiedagen te gunnen. Vaak worden ze verleend op niet-officiële feestdagen, maar het kan ook een gunst betreffen, al dan niet verkregen na onderhandeling.

Kan je ADV dagen overdragen?

DAGEN ARBEIDSDUURVERMINDERING Als niet alle ADV-dagen opgenomen zijn, wordt de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur immers overschreden, wat niet toegelaten is. Het is dus niet mogelijk om ADV-dagen over te dragen of uit te betalen op het einde van het jaar.

Kan je vakantiedagen meenemen naar nieuwe werkgever?

Of u bovenwettelijke vakantie-uren mag meenemen, hangt van uw nieuwe werkgever af. Om vakantie-uren mee te nemen naar uw nieuwe werkgever, heeft u een verklaring van uw vorige werkgever nodig. Hierin moet staan hoeveel vakantie-uren u over heeft.

Hoeveel vakantie uren mag je meenemen naar 2022?

Uw werkgever moet zich echter wel aan de wet houden en u dus minimaal zes maanden de tijd geven de uren op te maken. Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen pas na vijf jaar. Deze uren kunt u dus gerust meenemen naar het nieuwe jaar.

Wat zijn cao vakantiedagen?

Bovenwettelijke vakantiedagen zijn vakantiedagen die bovenop het wettelijke minimum komen. Afspraken over vakantiedagen staan in een arbeidsovereenkomst of een eventuele verplichte collectieve arbeidsovereenkomst (cao).

Wat zijn Ancienniteitsdagen?

Anciënniteitsverlof beloont een werknemer die lang in dienst blijft bij dezelfde onderneming met één of meer dagen extra vakantie. Anciënniteitsverlof kan ook een werknemer belonen die lang in dezelfde sector blijft werken.

Hoe lang zijn ADV-dagen geldig?

De meeste bedrijven hanteren de regel dat de ADV-dagen moeten worden opgenomen in het kalenderjaar waarin ze zijn ontstaan. Dat betekent dat eventueel niet opgenomen ADV-dagen vervallen per 31 december van het desbetreffende kalenderjaar.

Kan ik ADV dagen overdragen?

Wat als ik mijn wettelijke vakantiedagen niet opneem?

Als werkgever bent u verplicht om ervoor te zorgen dat uw werknemers hun vakantie opnemen. Het niet nakomen van deze verplichting kan gesanctioneerd worden met administratieve én zelfs strafrechtelijke geldboetes.

Hoeveel vakantiedagen mag ik meenemen naar 2021?

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven